Valletta Advies werd door Esther Wieringa in 2007 opgericht. Esther studeerde in 1997 af aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de Archeologie van Noordwest-Europa.

Esther Wieringa heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met het adviseren van (semi-) overheden en bedrijven op het gebied van archeologie en erfgoed. Op het gebied van erfgoed werden verschillende projecten uitgevoerd, zoals het inhoudelijk verzorgen van een website voor klinkend erfgoed en werd Valletta Advies ingeschakeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM). Ervaring met projectmatig werken deed zij onder meer op bij grote projecten als de Betuweroute en de HSL. Zij was werkzaam bij een van de eerste en grootste archeologische adviesbureaus in Nederland en daarnaast vanuit de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) nauw betrokken bij het opstellen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), het register voor archeologen en in opdracht van het ministerie van OCW het invoeren van de certificering in de archeologie. Door deze werkzaamheden is zij bijzonder goed op de hoogte van wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving en de relatie met ons (ondergronds) erfgoed.

Esther Wieringa is lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA), de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOIA) en van het Biologisch Archeologisch Platform (BAP). Alle werkzaamheden worden waar relevant uitgevoerd conform de KNA. Tevens was zij bestuurslid van de NVvA en het BAP.

Met Valletta Advies haalt u een ervaren en betrouwbare adviseur in huis die zowel kleine als grote projecten duurzaam en op effectieve wijze tot een positief resultaat brengt. Valletta Advies is klein, maar opereert binnen een breed netwerk. Indien nodig maken wij gebruik van de expertise van anderen.

Sinds 2012 maakt Valletta Advies onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA)